Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Alkalmazási terület

(1) Az alábbi “Általános Szerződési Feltételek” (ÁSZF) a megrendelés napján érvényes változatban érvényesek Pintér-Berzsenyi Boglárka és vásárlói közötti valamennyi adásvételi szerződésre. A megrendelés leadásával a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et, és magára nézve kötelezőnek tekinti azt.

(2) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései kötelező jogszabályi rendelkezések (különösen a KSchG rendelkezései) miatt részben vagy egészben érvénytelenek, a jelen Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezése változatlanul érvényben marad.

§ 2 Szerződéskötés

A Pintér-Berzsenyi Boglárka Webáruház minden ajánlata változhat, és a vásárló ajánlattételre való felhívásaként értelmezhető. A szerződés a megrendelés webáruház általi elfogadásával jön létre, akár elektronikusan vagy postai úton küldött megrendelés-visszaigazolással, akár közvetlenül a megrendelt áru elküldésével.

§ 3 Elállási vagy felmondási jog

(1) Ha Ön végső fogyasztó (a KSchG 1. § (1) bekezdés 1. pontjának 2. alpontja értelmében), joga van tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől (a szerződéstől való elállás). A határidő attól az időponttól kezdődik, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél (nem fuvarozó) az árut fizikailag birtokba vette.

(2) Az elállási vagy törlési jogának gyakorlásához kérjük, hogy döntéséről egyértelmű nyilatkozatban tájékoztasson minket. Erre a célra szívesen használhatja a jelen ÁSZF végén található űrlapot. Küldje el visszavonását vagy felmondását postai úton vagy e-mailben az ott megadott címre.

(3) A felmondási vagy elállási jog gyakorlásához elegendő, ha az értesítést a felmondási vagy elállási határidő lejárta előtt elküldi (lásd fent).

(4) Ha Ön eláll a szerződéstől (visszavonja azt), legkésőbb az elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetésért elvileg nem számítunk fel semmilyen díjat.

(5) A visszafizetés általában ugyanazon a csatornán keresztül történik, amelyen keresztül Ön a befizetéseket teljesítette, kivéve, ha kifejezetten ellenkező megállapodás született.

(6) A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte. Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül vissza kell küldeni, amikor Ön tájékoztatott minket az elállásról (az Ön visszavonásáról).

(7) Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

(8) Az áru értékcsökkenését csak akkor kell megtérítenie, ha az az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének vizsgálatán túlmutató kezelés miatt következett be.

(9) Az elállási vagy elállási jogból kizártak azok az áruk, amelyek nem előre gyártottak, és amelyek gyártása az Ön egyéni kívánságai és/vagy igényei szerint történt.

§ 4 Árak

(1) A megrendelt áru vételárát elfogadottnak kell tekinteni, amely az aktuális árlistákból, az online áruházból következik. Az ügyfél státuszától függően az árlistákban vagy az online áruházban feltüntetett árak érvényesek.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában minden ár nettó ár, a szállítással kapcsolatban felmerülő költségek nélkül.

(3) A megrendelést követően a vevő a csomagban kapja meg a számlát. A számla kiegyenlítése után a termék kiszállításra kerül.

§ 5 Szállítási feltételek

(1) A szállítás általában a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül, de mindenképpen a megrendeléstől számított 15 napon belül történik. Amennyiben az áru nem áll rendelkezésre, a vásárlót azonnal értesítjük.

(2) 2021. június 01-től a postaköltség/szállítási költség átalánydíjként 2,- € vagy 23,- € ÁFÁ-val együtt szállításonként, a termék terjedelmétől függően, amely a közvetlenül a termékhez mellékelt árinformációban látható.

§ 6 Fizetési feltételek

Eltérő megállapodás hiányában a számlákat előre kell kifizetni.

§ 7 Kockázatátruházás

Az áru véletlen romlásának vagy véletlen elvesztésének kockázata az áru átadásáig a felhasználót terheli, és az átadáskor a fogyasztóra száll át.

§ 8 A tulajdonjog fenntartása

A Felhasználó az áru tulajdonjogát a vételár teljes összegének beérkezéséig fenntartja.

§ 9 Kártérítés

(1) Pintér-Berzsenyi Boglárka csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel a károkért, kivéve a személyi károkat. A súlyos gondatlanság fennállását a károsult félnek kell bizonyítania, kivéve, ha fogyasztói ügyletről van szó.

(2) A (hiányosságból fakadó) következménnyel járó károk és a pusztán vagyoni veszteségek megtérítése a vállalkozókkal szemben kizárt.

§ 10 Garancia

A törvényes jótállási szabályok érvényesek.

§ 11 Adatvédelem

(1) Az Eladó a személyes adatok kezelése során betartja az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat, különösen a DSGVO-t és az osztrák adatvédelmi törvényt.

§ 12 Alkalmazandó jog és joghatóság helye

(1) A szerződéses jogviszonyra az osztrák anyagi jogot kell alkalmazni. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazhatósága kizárt.

(2) Minden jogvitában a 6363 Westendorf helyi és tárgyi illetékességgel rendelkező bíróság a kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróság.

Lemondási űrlap

Ha el kíván állni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje el nekünk.

Boglárka Pintér-Berzsenyi

Mühltal 87

6363 Westendorf

E-Mail: info@papierplanet.com

Tel.: +43 (660) 4 03 20 75

Ezennel elállok/elállunk(*) az alábbi áruk megvásárlására kötött szerződéstől a tizennégy napos elállási határidőn belül.

Megrendelve(*): / Megérkezett(*):

Név:

Lakcím:

Dátum:

Aláírás (csak akkor, ha papíron értesítik):

(*) Kérjük húzza át a megfelelőt.